درباره نشریه

نشریه خانواده اسلامی و تربیت معنوی از بهار 1400، فعالیت خود را با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز نمود.

مدیر مسئول فصلنامه: دکتر سید محمد حسین چاوشیان

سردبیر: دکتر فاطمه السادات رازقی